Algemene voorwaarden

Met de toegang tot en het gebruik van de website stem je als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Legit Forum Groep niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Legit Forum Groep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

De website is eigendom van Legit Forum Groep. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, logo’s, foto’s, films en beelden, behoren toe aan Legit Forum Groep. De getoonde foto’s mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Legit Forum Groep. Bestanden welke op te vragen en te downloaden zijn, zijn uitsluitend bedoeld ter informatie van de gebruiker en mogen niet verder gepubliceerd of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Legit Forum Groep.

Legit Forum Groep draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan deze website, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Legit Forum Groep aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijk.